KNIHA PROSTOR PRO GRAFIKU
GRAFIKA INSPIRACE PRO KHIHU

Galerie Františka Drtikola Příbram 

Památník národního písemnictví

 

KNIHA, PROSTOR PRO GRAFIKU

GRAFIKA, INSPIRACE PRO KNIHU

Mikoláš Axmann

Šimon Brejcha

František Hodonský

Petr Nikl

Květa Pacovská

Miloslav Polcar

Lenka Vilhelmová

Jan Měřička

 

 

 

Na straně 1 : Šimon Brejcha

Vpravo nahoře: Květa Pacovská

Záměrem výstavy je ukázat vzájemný vztah mezi knihou a volným grafickým uměním, ale také upozornit na jejich oboustrannou inspiraci. Nejde o běžnou tištěnou knihu, pozornost je věnována autorskému a bibliofilskému pojetí knihy, ve kterém jsou využity původní grafické techniky. Vystaveny jsou autorské knihy, bibliofilie a volné grafické listy osmi současných českých grafiků, jejichž společným rysem je schopnost realizace monumentální grafiky, smysl pro inovaci a experiment. Květa Pacovská permanentně zpracovává téma prostoru. Zatímco v plošných serigrafiích navozuje jeho iluzi, v autorských knihách s ním pracuje reálně. Knihy pojímá jako interaktivní prostorové objekty, které dávají možnost variabilního zacházení. František Hodonský je představen jako grafik a básník. Vedle nových dřevořezů evokujících jeho oblíbené vegetativní motivy jsou zařazeny knihy doplněné originální grafikou, v nichž je patrná pocitová souvislost s literárními texty. Píše vlastní poetické básně, které jsou využity např. v knize Linie tušení. Maximální soulad mezi obrazem a textem představují ilustrace Mikoláše Axmanna a básně Jeana Tardieu v knize Pan a Pán. Ilustrace jsou provedeny v technice kamenopisu a mají podobu gestických abstrakcí. Jejich rozměrnější variantou je soubor volných grafických listů. Miloslav Polcar tentokrát překvapí nekonvenčními objekty. Jsou to Otevřená kniha a Grafika k listování, v nichž uplatnil techniku otisku na rýžovém papíře. Grafická tvorba Jana Měřičky se vyznačuje velkým rozpětím po stránce technologické a vysokou mírou autenticity po stránce tematické. Oba aspekty invenčně využívá ve volné grafice i v autorských knihách. Na výstavě jsou zařazeny jeho zásadní práce, jako např. Špitál, China Dead Sea, Refugees aj. Nové konceptuální instalace, tvořené strukturálním grafickým listem a autorskou knihou bez textů, představí Lenka Vilhelmová. Z tvorby Šimona Brejchy jsou vybrány experimentální práce s organickými strukturami. S grafickými listy mají těsnou souvislost autorské knihy Příběhy a Krabí kostnice. K novinkám patří tajemné litografické ilustrace Petra Nikla k povídce Franze Kafky Proměna vydané ve formě luxusní bibliofilie. Na motivu očí dokázal zachytit jednotlivé fáze měnící lidské tváře ve fantastickou bytost s atributy hmyzu.
Vilma Hubáčková, kurátorka výstavy