PŘÍBRAMSKÉ BETLÉMY
POŘÁDÁ HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

 

Tradiční vánoční výstava nabízí dvě desítky historických i současných betlémů z příbramského hornického regionu. Výstavu prezentuje Hornické muzeum Příbram ve spolupráci se Spolkem Příbramští betlémáři v prostorách Galerie Františka Drtikola Příbram.

Více informací na www.muzeum-pribram.cz