VÝSTAVA V DIVADLE A. DVOŘÁKA
Přehlídka divadelní fotografie

PŘEHLÍDKA DIVADELNÍ FOTOGRAFIE

K uspořádání soutěže o nejlepší divadelní fotografie vedla organizátora, jímž je Institut umění – Divadelní ústav v Praze, snaha o zvýšení povědomí o svébytném a ne zcela doceněném uměleckém druhu. Cílem přehlídky je prostřednictvím oceněných fotografií „podat zprávu“ (použijeme-li termín jednoho z nejvýznamnějších divadelních fotografů Jaroslava Krejčího) o současné podobě divadla v České republice a vytvořit prostor pro odbornou reflexi.

Inspirací se staly obdobně zaměřené zahraniční přehlídky. Vedle Bienále divadelnej fotografie v Bratislavě a Konkursu Fotografii Teatralnej v polské Varšavě, to bylo především Trienále v srbském Novém Sadu, na kterém v minulosti tvorba českých fotografů rezonovala. Někteří z autorů získali zlatou medaili i opakovaně, jako například Jaroslav Krejčí a Viktor Kronbauer, mezi dalšími oceněnými byli Josef Ptáček nebo Jaroslav Prokop.


Do soutěže se přihlásilo 121 osob zasláním 1 348 fotografií pořízenými v letech 2015–2017, a to ve dvou kategoriích: Profesionální (Inscenace/Divadelně-performativní projekt a Portrét v roli) a Studentské (Volná tvorba s divadelní tematikou).
Odborná pětičlenná porota, reprezentující různé profese umělecké teorie i praxe spjaté s divadlem ve složení předseda fotograf Josef Ptáček, teatroložka Anna Hejmová, režisérka a scénografka Kamila Polívková, fotograf Jaroslav Prokop a teatrolog Ondřej Svoboda, udělila v každé z kategorií tři hlavní ceny a celkem osm čestných uznání; současně byla předána Cena CZECH PHOTO.
Vedle laureátů vybrala porota dalších téměř 100 fotografií, z nichž je zde prezentována jen dílčí část. Přehlídka byla původně koncipována jako jednorázová akce a byla součástí rozsáhlého vědecko-výstavního projektu Česká divadelní fotografie 1859-2017 prezentovaného v Obecním domě na jaře roku 2018. Překvapivě velký zájem soutěžících přispěl k záměru vyhlašovat přehlídku periodicky a učinit z ní tradici.

Organizátor: Institut umění – Divadelní ústav, Praha
Koordinátorka: Denisa Šťastná
Odborná spolupráce: Josef Ptáček
Instalace: Divadlo A. Dvořáka a Galerie Františka Drtikola Příbram

Úvodní fotografie Jakub Hrab, 1. cena (profesionální fotografové)