Prezentace soutěžních návrhů Revitalizace náměstí J. A. Alise a diskuse
Prezentace soutěžních návrhů Revitalizace náměstí J. A. Alise a diskuse

Město Příbram
a Galerie Františka Drtikola
vás zvou na


Prezentaci soutěžních návrhů Revitalizace náměstí
J. A. Alise a diskuze ve středu 16.11. v 16.30
v Galerii Františka Drtikola


Zúčastní se ocenění první až třetí cenou.


1. cena

Ing. arch. Igor Hobza, Ing. arch. Michal Bernart, Jitka Rumlová, Jakub Vašek, Petra Malinská, Leoš Drmola/ Momon works

2. cena

Eliška Málková, Matěj Čunát, Marie Štefanová, Ing. arch. Martin Hajný

3. cena

Atelier Horký, Ing. arch. MgA. Jan Horký


Moderují architekt města
Příbram Josef Tlustý
a ředitel Galerie Františka
Drtikola Příbram Jan Freiberg