Výstava ve 2. patře
PŘÍBRAMSKÉ BETLÉMY

Tradiční výstavu pořádá Hornické muzeum Příbram

Vystaveno je více než 20 historických i současných betlémů

Říká se, že nebyla na Příbramsku rodina, kde by o Vánocích nestavěli betlém. A podobně se traduje, že nebyl havíř, aby neuměl vyřezávat. Obě tato tvrzení se stala mottem letošní výstavy. Ta prezentuje lidové jesličky zdejších havířů, kteří neškolenou rukou, ale s upřímným nadšením, vytvořili řadu specifických řezbářských dílek. Výjimečnost vystavených betlémů podtrhují historické fotografie jak jeslí, tak jejich majitelů, zejména však doprovodné texty, sestavené výhradně z přepisů rukopisných vzpomínek pamětníků. Upomínají na Štědrý den, koledu, pastýřské vytrubování i betlémy z konce 19. a začátku 20. století na Příbramsku.

Základ expozice tvoří materiál, který za svůj život nasbíral a pro budoucí generace uchoval Emanuel Kyliánek (1902–1967), rodák ze Starého Podlesí, syn havíře, povoláním úředník. Ve volném čase sbíral lidová vyprávění, shromažďoval vzpomínky pamětníků a vzhledem k rodinnému zázemí zaměřil svůj zájem také na uměleckou tvorbu havířů. Sbírání betlémů se začal cíleně věnovat v létě roku 1949. Kromě řady jednotlivých figurek či skupin daráků se mu podařilo získat několik kompletních betlémů, které v den výročí úmrtí jediného syna Zdeňka, společně s manželkou Vlastou (1907–1978) věnovali 13. února roku 1961 Národopisnému oddělení Národního muzea v Praze. Výstava představí většinu Kyliánkovy sbírky; vybrané betlémy z Podlesí nebo Dubna zavítají zpět na Příbramsko poprvé po 57 letech.

Scénář výstavy: PhDr. Lenka Blažková, Ph.D.

K realizaci výstavy přispěli: Příbramští betlémáři, Národní muzeum, Archiv Národního muzea a soukromí sběratelé.

Otevřeno:

7. 12. 2018 – 6. 1. 2019 denně od 9 do 17 hodin

13. 12. a 24. 12. 2018 od 9 do 12 hodin

31. 12. 2018 zavřeno

1. 1. 2019 od 13 do 17 hodin

Vstupné:

Dospělí 20 Kč

Děti, studenti a senioři 10 Kč