Výstava ve 2. patře
PŘÍBRAMSKÉ BETLÉMY

Tradiční výstavu betlémů pořádá Hornické muzeum Příbram

V letošním roce představuje dvě desítky současných i historických betlémů z příbramského regionu a zvykosloví spojené se svátkem Tří králů. 

Podtitulem výstavy je „s Třemi králi k jesličkám“. Postavy králů Kašpara, Melichara a Baltazara nechybí v žádném betlému. Obvykle nestojí u jesliček sami, ale přichází v průvodu exotických zvířat, sluhů a pážat, která jim přidržují vlečku dlouhého pláště zdobeného hermelínovou kožešinou. Vedle drahých rób je možné obdivovat vzácné dary, které Ježíškovi přinesli – zlato, kadidlo a myrhu. Řezbáři si vyhráli nejen s bohatými pokrývkami hlav, ale nezřídka figurkám na kovové řetízky zavěsili i drobné zlaté kadidelnice a do rukou vložili žezla. Zvlášť obtížným úkolem bývalo vyřezat slony nebo velbloudy, protože tato zvířata jen málokdo viděl na vlastní oči a většina řezbářů pracovala pouze podle obrázků.

Nejstarší vystavené betlémy pochází z 2. poloviny 19. století, ale zastoupena je i současná tvorba. Kromě tradičních figurek vyřezávaných příbramskými horníky ze dřeva si mohou návštěvníci prohlédnout i keramické betlémy nebo zvláštnost našeho regionu, vzácné drobné figurky z malovaného těsta nazývané chlebáčci.

Výstava trvá až do první neděle po svátku Tří králů, který připadá na 6. ledna. Tento den dříve obcházeli domácnosti chlapci v dlouhých bílých košilí s papírovými korunami na hlavách. Nesli rozsvícenou skleněnou lampu nebo papírový lampion ve tvaru betlémské hvězdy a někdy také na krku zavěšenou skříňku s malým betlémem.

Scénář výstavy: Mgr. Klára Posekaná

K realizaci výstavy přispěli: Spolek Příbramští betlémáři a soukromí sběratelé

Otevírací doba: denně od 9 do 17 hodin

14. 12. 2017 a 24. 12. 2017 od 9 do 12 hodin
31. 12. 2017 zavřeno
1. 1. 2017 od 13 do 17 hodin

Vstupné:
Dospělí 20 Kč
Děti, studenti a senioři: 10 Kč