REVITALIZACE NÁMĚSTÍ J. A. ALISE
REVITALIZACE NÁMĚSTÍ J. A. ALISE

R E V I T A L I Z A C E N Á M Ě S T Í J. A. A L I S E V PŘÍBRAMI – BŘEZOVÝCH HORÁCH

VÝSLEDKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE

výstava potrvá od 20. října do 17. listopadu 2022

vernisáž 19. října od 14.30

Výstava prezentuje soutěžní návrhy všech šesti týmů, kteří se zúčastnili veřejné architektonické soutěže na revitalizaci náměstí J. A. Alise v Příbrami – Březových Horách.

Cílem soutěže bylo najít kvalitní řešení jak oživit a proměnit náměstí na důstojný prostor, tak aby odpovídal jeho významu a historickému kontextu původní hornické osady Březové Hory.


Březové Hory byly do 1. poloviny 20. století samostatným městečkem s rozsáhlou důlní činností. Ve 2. polovině 20. století, kdy došlo k rozvoji těžby uranu v Příbramském revíru, zaznamenala Příbram překotný stavební vývoj, kdy bylo vybudováno celé Březohorské sídliště, a proběhla výstavba rodinných domů na úpatí odvalů Březových Hor, čímž došlo k propojení obou měst.

Přestože už náměstí J. A. Alise pozbylo svého významu z doby, kdy Březové Hory byly samostatnou obcí, neztratilo nic na svém významu pro obyvatele této městské části. Náměstí J. A. Alise je tak přirozeným centrem třetí nejdůležitější části Příbrami – Březových Hor.

V soutěži proto šlo především o to nabídnout řešení, jak obnovit a podpořit jeho původní ztracenou funkci - tj. náměstí jako místo komunikační, místo pro obchod, občanskou vybavenost a místo pro setkávání obyvatel - a akcentovat tak význam celé městské části.


C C E A M O B A


POROTA – N E Z Á V I S L Í Č L E N O V É
Ing. arch. IVAN PLICKA
Ing. VLADIMÍR SITTA
Ing. arch. MgA. DAVID MATEÁSKO
Ing. arch. JITKA RESSOVÁ


Náhradníci:
Ing. arch. ONDŘEJ TUČEK
Ing. arch. PATRIK HOFFMAN


POROTA – Z Á V I S L Í Č L E N O V É
Mgr. JAN KONVALINKA, starosta
RNDr. JOSEF VELFL
PhDr. VĚRA SMOLOVÁ


Náhradníci:
Mgr. ZORKA BROŽÍKOVÁ, místostarostka
Ing. MARTIN BURŠÍK, MBA, 1. místostarosta