Výstava 1. patro
Z cyklu Výtvarníci Příbramska

Jaroslav Černý
Vystudoval Pedagogickou školu v Praze, pracoval jako návrhář, výtvarník propagace, malíř v Divadle F. X. Šaldy v Liberci. Od roku 1984 působí v Příbrami jako návrhář a realizátor řady interiérů restaurací a hotelů. Ilustruje knihy.
Ivana Hejduková
Studovala na SUPŠ v Praze, poté v letech 1981-1987 na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. A. Paderlíka a J. Ptáčka. V současné době se věnuje malbě, kresbě, tvorbě pro architekturu a především prostorové instalaci (např. Nová síň Praha, instalace „Za úplňku“ a „Čtení knihy v zahradě“, Galerie Františka Drtikola „Pocta zemi“). Instalace „Detail místa, kde pravěký člověk hrál na hudební nástroj“ byla součástí výstavy finalistů mezinárodní soutěže Arte Laguna Prize 2014 v Benátkách.
Ivana Jirková (*1958 v Příbrami), j.h.
Vystudovala výtvarný obor na Pedagogické fakultě v Plzni. Soukromě se učila u akad. sochaře Miloše Hrušky a akademického malíře Milana Periče. Kromě malování se zabývá se keramikou, výrobou loutek a autorskými šperky. Učí výtvarnou výchovu a dějiny umění.
Jaromír Másler
Studoval soukromě u akad. malířů Pavla Lisého a Rastislava Michala, v příbramském Domě kultury u akad. sochaře Miloše Hrušky. Od roku 1993 působí ve svobodném povolání, od roku 1988 vystavuje samostatně. Zúčastnil se také řady kolektivních výstav, především jako člen Středočeského sdružení výtvarníků UVU.
Stanislav Sloup
V letech 1953 – 1957 studoval na Střední průmyslové škole bytové kultury v Praze, v letech 1978-1981 na Filozofické fakultě UK v Praze, obor dějiny umění. Pracoval jako návrhář hraček v Hamiru Příbram, výtvarník UD Příbram, koncem 80. let v Památkovém ústavu středních Čech.
Václav Zuza
Je absolventem střední průmyslové škole strojní a střední průmyslové školy stavební. Své práce vystavoval na společných akcích regionálních výtvarníků i samostatně. Je autodidakt.