Martin Zet
Zvon

Martin Zet

Zvon, olovo, 2022

Arnoštovy sady

Zvon odlitý sochařem Martinem Zetem
je umístěný ve veřejném prostoru jako
úvodní dílo k výstavě Martina Zeta Olovo,
která bude probíhat od 19. ledna 2023
v Galerii Františka Drtikola. Olovo je těžký
kov s vysokou hustotou, avšak dobře kujný
a s nízkou teplotou tání (327 °C) a samotný
se v přírodě vyskytuje jen vzácně. Většinou
se váže v minerálech, právě těžba olověných
rud a jejich zpracování má na Příbramsku
dlouhou tradici, březohorské polymetalické
ložisko bylo svým rozsahem a historií
největší v České republice, proto se „olověná
výstava“ v Příbrami neocitá nijak náhodně.

 

Radoslava Schmelzová

 

Foto Martin Andrle