IVANA LOMOVÁ
OBRAZY
05. 4. 2017 - 14. 5. 2017


LUCIE LOMOVÁ
KOMIKS
setkání s autorkou 21.4. od 10,30 hodin


Fotograf František Drtikol
Život a dílo příbramského rodáka
Stálá výstava


KONCERT HF AD V GALERII
Bennnewitzovo kvarteto
4.5.2017 v 19 hodin


VÝSTAVA V DIVADLE A. DVOŘÁKA
Divadelní plakát 60. let 20. století
06. 4. 2017 - 19. 5. 2017


O galerii
KONTAKT
Informace pro návštěvníky