Červnové novinky od Drtikola
Bučina, Falušiová, virtuální realita, nová grafika, film s Formany a úvahy o kavárně.

Pěkný den milí diváci a milé divačky Galerie Františka Drtikola v Příbrami.


Přesto, že jsme galerii otevřeli veřejnosti už začátkem května, první vernisáže jsme posunuli až na červen, do období, kdy  už máme větší chuť chodit ven a do společnosti.

První je vernisáž velké prázdninové výstavy – Letní retrospektiva fotografa a kameramana Ferdinanda Bučiny a druhá, opožděná vernisáž grafičky a malířky Lenky Falušiové Hluboko v lese. Výstavu Ferdinanda Bučiny zahajujeme v úterý 16. června v 17 hodin a Lenku Falušiovou uvidíte na zahájení 25. června v 17 hodin. Těšíme se na vás.

  
Mnoho koncertů, na které jste byli v květnu a červnu zvyklí se neuskuteční, to nás všechny mrzÍ. Uzavřené výstavy jsme se vám snažili vynahradit. Výstavu Veřejný prostor.cz – krajinu města jsme z galerie přenesli do ulic a tak jste ji mohli vidět na plakátovacích plochách v Příbrami. Populární výstavu Imaginárium Divadla bratří Formanů jsme díky ochotě Matěje Formana a jeho kolegů prodloužili až do začátku června. Bohužel, tradiční koncerty už letos nahradit nedokážeme, těšíme se na ně i na vás na příští rok.


Po dobu covidu jsme ve spolupráci s Městským kulturním centrem Příbram vytvořili několik zajímavých online akcí, dokonce jsme se podíleli na tvorbě autorského filmu o výstavě Imaginárium. Velmi zajímavě obsazenou diskusi o architektuře veřejných prostor jste mohli vidět v rámci vysílání Živák do obýváku, stejně jako světovou premiéru filmu o Imagináriu doplněnou o diskusi s Matějem Formanem.


Další část energie věnujeme vývoji. Vytváříme pro vás designovou hernu pro umělecká díla ve virtuální realitě. To je věc, která je velmi náročná, ale nejméně veřejnosti viditelná, neboť je zatím v procesu. Od jara v rámci workshopů ve spolupráci s architektem a 3D grafikem Vojtěchem Radou, pedagožkami zaměřenými na výtvarnou výchovu Petrou Peštovou (ZUŠ Příbram) a Lenkou Šenkovou (Waldorfská škola Příbram) a jejich studenty a studentkami z Příbrami pracujeme na její struktuře.

Výsledkem bude nejenom stavba uvnitř galerie, kde budete prostřednictvím VR brýlí zažívat různé umělecká díla, ale také několik digitálních her a didaktická struktura jak pracovat s dětmi ve výtvarném vzdělávání s virtuální realitou a architekturou. Na celý projekt žádáme rovněž o dotace, prozatím jsme na jeho vývoji při přípravách, online workshopech s dětmi, plnění úkolů a konzultacích strávili mnoho času.

Uvažujeme, zda by bylo reálné používat některé dny vestavbu rovněž i jako dětský koutek a rozšířit tak doprovodné funkce galerie.


Mezi novinky patří změna vizuálního stylu galerijních propagačních materiálů – pozvánek a plakátů. Po dlouhé a úspěšné spolupráci roli externího grafika opouští Aleš Procházka, autorem nové vizuální podoby grafických materiálů je Matouš Mědílek. Do budoucna chystáme změnu webových stránek.


Uzavření galerie také přineslo trochu času na nové otázky o jejím rozvoji. Jedna z vizí je galerijní kavárna. Domnívám se, že každá větší a významná galerie by měla mít svou kavárnu, konkrétně v Příbrami může přinést divákům a divačkám další zážitek ze setkávání se v krásných prostorách nejstarší stavby ve městě. Perspektivní je rovněž okolí Ernestina. Výrazné Arnoštovi sady je relativně málo navštěvovaný i přes to, že se nachází v centru města, obklopen několika školami.  Zasloužil by si minimálně drobnou revitalizaci, která by ho veřejnosti zpřístupnila


Prozatímní změny chystáme ve stálé expozici Františka Drtikola. Dvacet let její existence je úctyhodná doba. Od podzimu budeme zvát několikrát do roka současné umělce, zejména fotografy, kteří výstavu doplní svým dílem. Tím budeme aktualizovat a rozšiřovat chápání významu Františka Drtikola.

Těšíme se na vás.

Jan Freiberg

ředitel Galerie Františka Drtikola Příbram