VÝSTAVA V DIVADLE A. DVOŘÁKA
K. Baranowská - scénografie, návrhy kostýmů

 

Výstava představuje výběr divadelních plakátů z rozsáhlé sbírky Institutu umění – Divadelního ústavu.

Tato, již 4. část cyklu, představuje divadelní plakáty 90. let. Pro významná česká divadla od Národního přes Dejvické či Ypsilonku až po krajské scény je připravili známí grafici: Adolf Born, Zdeněk Ziegler, Joska Skalník či Jiří Šalamoun. Studio Ypsilon je tradičně zastoupeno charakteristickým výtvarným rukopisem Jana Schmida.
V 1. části cyklu jsme představili tvorbu z období uvolnění české kultury tzv. „zlatých šedesátých“. Vystaveny byly plakáty, svébytná výtvarná díla známých grafiků, mezi jinými Libora Fáry, Evy Švankmajerové, Vladimíra Fuky, Zdenka Seydla či režiséra, dramaturga a výtvarníka Jana Schmida a další. Byla to zároveň připomínka slavných inscenací neméně slavných divadel – Laterna Magica, Divadlo Na zábradlí, Naivní divadlo Liberec, Divadlo Za branou.
Ve 2. části věnované 70. letům byly zastoupeny práce osobností, z nichž připomínáme Jana Solperu, Karla Vilguse, Zbyňka Sekala, Zdenka Seydla a dalších, kteří spolupracovali s divadly Semafor, Národní divadlo nebo Libora Fáry, který připravoval návrhy pro Divadlo Na zábradlí.
Souboru 80. let dominovaly plakáty k inscenacím Národního divadla, jejichž autory jsou Jaroslav Sůra, Joska Skalník, Karel Míšek nebo Petr Sís. Se Státním divadlem Brno spolupracoval Aleš Lamr.

 

Výstava je přístupná před divadelním představením a o přestávce

 

Oddělení sbírek a archivu IDU získává, zpracovává, uchovává a prezentuje sbírkové předměty a archivní dokumenty, týkající se divadla především na českém území. Sbírka se orientuje na scénografii, obsahuje originály scénických a kostýmních návrhů, makety a jiné artefakty významné umělecké a divadelně historické hodnoty. Mimo to se podílí na zpracování rozsáhlého fondu fotografií a plakátů, které jsou postupně konzervovány, evidovány a digitalizovány.

 

Výstavu pořádá:
Institut umění – Divadelní ústav
Galerie Františka Drtikola Příbram
Divadlo A. Dvořáka Příbram