DOSTAT SE DO OBRAZU
DOSTAT SE DO OBRAZU

DOSTAT SE DO OBRAZU
13. – 27. ledna 2022

Barevné fotografie na téma mezilidských vztahů nafotili klienti Alky. Snímky přibližují život lidí s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením a ukazují, že lidé s handicapem dokáží i s malou podporou zvládnout velké věci.


V rámci tohoto projektu se klienti Alky s handicapem od počátku roku 2021 účastnili fotografického kroužku, pořizovali fotodokumentaci a připravovali fotografie pro výstavu.


Vybrané fotografie byly vytištěny na plátno a zarámovány, po několika reprízách v příbramských kulturních zařízeních se vrátí do Alky, kde budou dlouhodobě vystaveny.


Projekt byl realizován za štědré podpory Ministerstva kultury mohla nezisková organizace ALKA, o.p.s. zrealizovat výstavu fotografií v rámci projektu „Dostat se do obrazu“.


ALKA, o.p.s. je nezisková organizace a jejím posláním je komplexní podpora klientů ve snaze o jejich maximální soběstačnost, samostatnost, rozvoj dovedností a přirozené zapojení do společenského prostředí. Individuální a citlivý přístup ke každému klientovi velkou měrou přispívá k rozvoji nejen jeho schopností, ale i samostatnosti. Tím se krůček po krůčku naplňuje cíl společnosti, kdy větší samostatnost klienta přináší rodině pomoc s často nelehkou péčí o něj.


Klienty Alky jsou děti, mladiství i dospělí s různě závažným tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. Ve své práci klademe také velký důraz na spolupráci s lidmi pečujícími o klienty v domácím prostředí ve snaze o posilování jejich kompetencí a dovedností při péči o klienty.


Soňa Hájková