Vojtěch Radakulan / Jiří Kobr
Ernestinum ve virtuální realitě / Dveře

Vojtěch Radakulan - Ernestinum ve virtuální realitě

Jiří Kobr - Dveře

Omlouváme se všem divákům a divačkám za zkrácení výstavy z technických důvodů, výstava bude ukončena 20. února v 17 hodin. 

kurátor výstav Jan Freiberg

Věra Smolová – Adventní setkání s Arnoštem z Pardubic. Přednáška.         12.12. 2023 17 hodin

Komentovaná prohlídka výstavy Ernestinum ve virtuální realitě s Vojtěchem Radakulanem. Autor imerzivní výstavy Ernestina ve virtuální realitě sochař a architekt Vojtěch Radakulan představí své metody práce jak ve stávající výstavě, tak i v dalších ukázkách své práce.                                     4.1. 2024 17 hodin 30 minut

Jiří Kobr  - Komentovaná prohlídka.
Sochař a grafik Jiří Kobr vás provede svou výstavou Ještě a představí i své monumentální dílo Dveře, které vytvořil ke gotickému arkýři, nejcennější zachované architektonické součásti Zámečku.                                                                    20.1. 2024 15 hodin

 

Galerie Františka Drtikola představuje vlastní interdisciplinární projekt na pomezí historie, výtvarného umění, architektury a virtuální reality. Jádro patrně nejstarší světské budovy v Příbrami Ernestinum zažijete v podobě z období vrcholného středověku. Mluvící artefakty v digitální adaptaci zprostředkují předměty a dobu zakladatele stavby, arcibiskupa pražského Arnošta z Pardubic. Interiér tvrze ve virtuální realitě vytvořil na základě odborných podkladů Věry Smolové a Michala Profanta Vojtěch Radakulan. Součástí výstavního projektu jsou i umělecká díla Jiřího Kobra, inspirovaná křesťanskou ikonografií, zejména pro galerii na míru zhotovená monumentální zástěna gotického arkýře.


Imerzivní výstava se odehrává v původně centrálním gotickém prostoru Zámečku, jehož dnešní podoba je výsledkem památkové péče přelomu 70. až 90. let 20. století. Do sterilního prostředí dnešní galerie vkládáme digitální podobu bohatě zdobeného středověkého interiéru, tak jak jej pomocí řady analogií doporučil vytvořit Michal Profant. Gotické prostředí rozvíjejí atributy spojené s klíčovou postavou Arnošta z Pardubic definované ve spolupráci s Věrou Smolovou.


Centrálním předmětem digitální expozice je Panna Marie Svatohorská umístěná v arkýřové kapli a vyprávějící ústřední iniciační legendu Arnošta z Pardubic. Typický dobový symbol představuje mluvící erb. Rukopis odkazuje na Arnoštovo elitní vzdělání i na fakt, že čtení a psaní bylo výsadou a nikoli normou. Kalich připomíná, že předměty měly kromě praktických i rituální funkce a rovněž upozorňuje na založení příbramského špitálu samotným Arnoštem z Pardubic. Zakladatelská listina tvrze ustanovuje majetkové uspořádání.


Ve fyzickém prostoru hrají dominantní roli Dveře. Dílo vychází z dobových analogií: arkýřové kaple byly uzavírány dvoukřídlými dveřmi, aby oddělily spirituální funkci prostoru od jeho světského použití. Vznik Dveří je motivován snahou galerie nechávat současnými umělci vytvářet díla spojená s historií Příbrami. Jejich velkorysou autorskou interpretaci provedl Jiří Kobr.


Rozvoj digitálních technologií nabízí dnes nové možnosti. Virtuální realita se uplatňuje v muzeálním a galerijním prostředí stále intenzivněji. Umělecká díla, historii nebo architekturu tak zprostředkovávají významné instituce jako Muzeum Victoria & Albert a Tate Modern v Londýně, pařížský Louvre nebo Národní muzeum Finska v Helsinkách. Médium virtuální reality je pravidelně prezentováno jako součást Filmového festivalu v italských Benátkách pod názvem Venice Immersive. V německém Düsseldorfu a francouzském Centre Pompidou-Metz probíhají velké výstavy Worldbuilding: Gaming and Art in the Digital Age (Tvořit světy: Hraní a umění v digitálním věku).


Ernestinum je v pořadí druhým autorským dílem ve virtuální realitě, které bylo vyvinuto na základě zadání a v režii Galerie Františka Drtikola. Prvním projektem byl Příbramský ateliér Františka Drtikola ve virtuální realitě (20222/2023). Dílům ve VR předcházela realizace Měkké arény – designové sochy – herny pro virtuální realitu (2020), která byla do dnešní podoby rozšířena do roku 2022 a prezentuje stálou expozici pro autorská či komerční díla ve virtuální realitě. Na všech projektech se podíleli Vojtěch Rada (Radakulan) a Jan Freiberg a byly dotovány Ministerstvem kultury ČR a Státním fondem kultury.

Ernestinum ve virtuální realitě
autor Vojtěch Radakulan
koncept, kurátor Jan Freiberg
odborná spolupráce Věra Smolová, Michal Profant
hudba Ba:zel (Daniel Vlček, Ewelina Chiu)
hlas František Šedivý
zvuk Jakub Školný
produkce Jan Freiberg
grafika Martin Kubát
fotografie Panny Marie Svatohorské Martin Andrle
Galerie Františka Drtikola Příbram 2023


Poděkování představitelům Svaté Hory za možnost vytvoření digitální kopie sochy Panny Marie Svatohorské. Ernestinum ve virtuální realitě vzniklo díky laskavé podpoře Ministerstva kultury ČR.

Portrét středověkého monarchy z grafických materiálů k výstavě byl vygenerován prozatím nevyzpytatelnou umělou inteligencí na základě plastiky arcibiskupa pražského Arnošta z Pardubic z triforia katedrály sv. Víta.

Fotografie z výstavy Martin Zoubek.