Jiří Kobr
Ještě

Jiří Kobr Ještě
6.12. 2023 – 25.2. 2024
kurátor výstavy Jan Freiberg

Omlouváme se všem divákům a divačkám za zkrácení výstavy z technických důvodů, výstava bude ukončena v neděli 18. února v 17 hodin.

20.1. 15:00
Komentovaná prohlídka 
Sochař a grafik Jiří Kobr vás provede svou výstavou Ještě a představí i své monumentální dílo Dveře, které vytvořil ke gotickému arkýři, nejcennější zachované architektonické součásti Zámečku.

V prvním patře Galerie Františka Drtikola vystavuje Jiří Kobr kolorované dřevěné plastiky vycházející z křesťanské ikonografie spolu s barevnými dřevoryty na papíře či plátně. Jiří Kobr patří k umělcům, stojícím jemně stranou výtvarného provozu, přitom jeho práce jsou výjimečné jak z hlediska řemeslného provedení, tak i schopností aktualizovat živě základní témata křesťanské kultury.
Ačkoli se Jiří Kobr cítí být křesťanem, ke křesťanskému umění se nehlásí, neboť stejně jako my netuší, co se za tímto označením na začátku 21. století skrývá za význam. Pro současné světské galerie je jeho dílo příliš křesťanské, pro křesťany či zadavatele z prostředí církve zase příliš světské či neuctivé. Stojí tak na rozhraní dvou kulturních politik, z nichž každá k němu přistupuje s jistou obezřetností, území nikoho na pomezí dává Jiřímu Kobrovi možnost nadhledu nad oběma zdánlivě oddělenými světy.
Češi mají pochopitelně své moderní „křesťanské“ umělce, které jsou v dějinách umění akceptovaní a ještě lépe se mají spirituální tvůrci, kteří neodkazují jasně k žádnému náboženství. Do jejich děl si tak mohou diváci promítat libovolně své vlastní spirituální „cokoliv“ a to se zejména ve vánočním čase dobře hodí.
„Náboženská témata dělám z toho důvodu, že mi tam určitý typ lidských situací připadá koncentrován a na starých příbězích jasněji patrný.“, vysvětloval Jiří Kobr své tvůrčí pohnutky v rozhovoru pro Český rozhlas. Z jeho vysvětlení pro mě vyplývá, že se ve své práci věnuje existencionálním zlomům či základním archetypům. Pokud zapomeneme, že muž jedoucí na oslu je tisíce let oslavovaný Kristus a uvidíme v něm ještě neetablovaného byť milovaného chudáka, jedoucím na zvířeti míru, můžeme lépe chápat aktuálnost Kobrových symbolických odkazů.

Jan Freiberg

Další díla Jiřího Kobra můžete zažít ve druhém patře galerie. Ve výstavě Ernestinum ve virtuální realitě představuje své dominantní dílo Dveře, vytvořené přímo na zakázku galerie. Instalovány jsou před arkýřovou kaplí a vycházejí z dobových analogií: arkýřové kaple byly uzavírány dvoukřídlými dveřmi, aby oddělily spirituální funkci prostoru od jeho světského použití. Novým dílem, které rozvíjí zážitek z imerzivní výstavy o gotické architektuře Ernestina je i deskový reliéf Adama a Evy z roku 2023, inspirovaný gotickým uměním, doplněný barokním oblakem.

Jiří Kobr vystudoval AVU v Praze v ateliérech sochy a restaurování uměleckých děl sochařských. Jako řezbář upravuje či vytváří nová díla do kostelů či zámků. Jako sochař a grafik vystavuje umělecká díla s referencemi na křesťanskou ikonografii ve světských galeriích současného umění. Vystavoval individuálně například v klášterní zahradě v Broumově nebo v zahradách břevnovského kláštera v Praze.
Výstava vznikla díky laskavé podpoře Ministerstva kultury ČR.

Autorem fotografií děl Jiřího Kobra je Tomáš Rasl.