GALERIJNÍ NOC
Komentovaná prohlídka / Výtvarná dílna / Koncert

Program galerijní noci


15.00 - 16.00 komentovaní prohlídka k výstavě Andros Foros VNITŘNÍ DÍTĚ za účasti autora výstavy a kurátorky výstavy Magdy Danel


15.00 - 17.00 a 17.00 - 19.00 výtvarná dílna pro děti
- superhrdina technikou koláže
- děti budou rozděleny do 3 věkových skupin 3 - 15 let


19.00 komentovaní prohlídka k výstavě Andros Foros VNITŘNÍ DÍTĚ za účasti autora výstavy a kurátorky výstavy Magdy Danel


ANDROS FOROS: VNITŘNÍ DÍTĚ
Čerpá inspiraci v gotickém sochařství kladením důrazu na obsah sdělení, kde vše má své místo a význam. Formou narušuje stereotypy, aby přiměl k subjektivnímu hledání významových souvstažností. Andros Foros (1993) v médiu plastiky, malby a kresby reflektuje dětství jako realitu, v níž jedinec potkává vlastní minulá já, jež jsou živoucí součástí jeho současnosti i budoucnosti. Právě dialog mezi unikátními momenty vlastního já je signifikantní trajektorií kotvící identitu postavy v jejím právě přítomném momentu. Dětství je detekčním kódem, alternující formou, determinantem bytí. Symboly a atributy Forosových postav jsou současné, mnohdy parodizující; sakrálnost se mísí s groteskou a hyperbolou. Superhrdina či jezulátko oscilují mezi rolí osvícené oltářní dominanty a temnotou bloudící hračky. Andros Foros reflektuje radosti i běsy vlastního já se samočinnou kompenzací neohrožené kapacity dítěte. Kurátorkou výstavy je Magda Danel.

20.00 koncert Prague Modern Quartet: Adrián Demoč


Kvarteto (2015, rev 2017)
"Po niekoľkých skladbách, kde som sa venoval pomalým a hustým mikrointervalovým zhlukom, som sa v tejto skladbe vrátil k diatonickej melódii a viacčasťovej kompozícii. Žiada sa mi nového vetra: tepu a jeho pavučinovému roztrblietaniu, zjednodušenia. Vrelá vďaka hudobníkom za príležitosť dať týmto žiadbám zaznieť. Skladba bola pôvodne napísaná pre sláčikové kvarteto, no uvedená bola v iných verziách. V tejto pôvodnej podobe teda Kvarteto zaznie vo svetovej premiére." Adrián Demoč

Gebrechlichkeit:
Zhluky. Znovu. Pod kožu. Znovu. Hľadanie esencie. Znovu. Zhluky. Tiene. A to, čo po nich zostáva.

Vstupné

- děti dílna 50 Kč, mimo dílnu vstup pro děti zdarma
- dospělí 100 Kč na celý program nebo s členskou kartou GFDP vstup zdarma
- studenti a senioři vstup zdarma