Lubomír Typlt
Levitace

Lubomír Typlt - LEVITACE

1.4. - 29.5.2022

kurátor výstavy Petr Vaňous

vernisáž výstavy 31.3. 2022 v 17 hodin

Lubomír Typlt patří dnes k předním autorům generace narozené v polovině 70. let.Ve svém malířském díle zpřítomňuje obrysy generačního pocitu, který nahlíží jako cyklicky se vracející epos, v němž se sčítají zkušenosti z období totality a z neméněnáročné společenské svobody.

Narativní postupy vkládá autor do radikálního přehodnocování malířských výrazových prostředků ve vztahu k figuraci. Postupně demontuje a rozmetává jednotný konstrukt času a prostoru, aby uvolnil svébytný prostor malby k jinak nastavené, hutnější a nekompromisní výpovědi založené na dynamické kompozici a rafinovaně barevné inverzitě.

Role figury se tu proměňuje v závislosti na proměně explozivního prostředí. Typltův svět „dětských her“, které pervertují ve falešná a zákeřná jednání, odhalují nestabilní rub obecně lidského chování, odvrácenou stranu zdánlivé nevinnosti či normality.

Za základními situačními momenty, v nichž se sdružují typizovaní adolescenti ke kolektivním akcím, lze nalézat základní filosofické teze Arthura Schopenhauera,
Friedricha Nietzscheho nebo Ladislava Klímy překlopené do exprese ryze malířských prostředků. Drama, iritace, neklid, úzkost, ale také vůle po moci, dominanci, nástroje manipulace, podvolení, prohry, oběti, pudu sebezáchovy, to vše jsou momenty
tradiční „dramatizace“, v níž anonymizované figury reagují na fúzi vnějšího a vnitřního prožívání, která tlačí lidského jedince ke zdi a deformuje jeho charakter.


Výstava LEVITACE překlápí rozměr lidského osudu do tíživě nesmiřitelné dialektiky těla a duše, jednání a svědomí, vůle a představy. Levitace je tu ironickým zastavením děje v momentě dramatického vyhrocení. V klíčovém díle projektu jsou to dívky s tvářemi zahalenými do svých dlouhých vlasů, vznášející se jako „mrak“ nad velkou dírou či kráterem, do něhož ždímají své mokré vlasy (Velké levitantky, 2022). Jako by
bylo po jakési bouři, vše se zdánlivě uklidňuje, ale katarze z překonané krize se nedostavuje. Naopak podivná záře nad horizontem ohlašuje další potenciální fáze ohrožení, které mohou být ještě drastičtější a mohou přesahovat všechny očekávané
představy vycházející z dosavadních zkušeností.

Typltův obraz je mementem, do něhož se podprahově vpisuje současná společenská a geopolitická situace, s jejíž klaustrofobní realitou se probouzíme a žijeme každý další den, a před níž se není kam schovat ani kam utéct.


Petr Vaňous, kurátor výstavy


Lubomír Typlt se účastnil se celé řady významných projektů realizovaných u nás (např. 2007-08 - Resetting. Jiné cesty k věcnosti, GHMP, Praha; 2011 – Fundamenty & Sedimenty, GHMP, Praha; 2013 - Motýlí efekt?, Galerie Rudolfinum, Praha) i v zahraničí (2005 – Intercity: Berin – Praha, Haus am Waldee, Berlin; 2006 – Das Recht auf Unreife, žáci A. R. Pencka, Galerie Michael Schultz, Berin; 2019 – Blue Is Hot and Red Is Cold, žáci A. R. Pencka, Kunsthalle Düsseldorf a Kulturbahnhof Eller, Düsseldorf; 2019 – Die Haben einen Vogel, C&K Galerie, Berlin). V roce 2021 uspořádala autorovi velkou retrospektivní výstavu Alšova jihočeská galerie pod názvem Tančící Pentagon, kterou doprovázela stejnojmenná kniha s textem britské kurátorky Jane Neal. Projekt Lubomíra Typlta pro Galerii Františka Drtikola, který má již delší dobu svůj ateliér v obci Pičín nedaleko Příbrami, představí tematický výběr z jeho aktuální malířské tvorby. Kurátorem výstavy bude Mgr. Petr Vaňous, Ph.D, který se tvorbě Lubomíra Typlta věnuje kontinuálně od konce 90. let.