PETR NIKL
MŮRY

Ústřední obrazový soubor příbramské výstavy z let 2023-2024 zpřítomňuje intuitivní práci Petra Nikla (1960), která využívá kromě automatismů a korektivů také fyzikální procesy vznikající při používání zbarvené vody a tuše na papíře. Vznikají obrazce vytvořené samovolným propíjením tuše, inkoustu a kávy na rýžovém papíru. Ty mohou svou symetričností evokovat cokoliv, například proslulé Rorschachovy psychiatrické testy, nebo se zvěcňovat lidskému vědomí například do podob obrovitého hmyzu. Tvarově nejblíž jim pak mohou být právě noční motýli – můry. Ty zároveň symbolicky promlouvají o nejasném vztahu mezi vědomím a nevědomím umělce, o magicky zpřeházené logice spojené s nocí a spánkem, stejně jako s procesy posunutého vnímání a cítění, které se osvobozují od totalizujících konvencí předmětného světa. Niklova tvorba uvolňuje představivost, imaginaci i procesuální náhodnosti a materiálové improvizace, v kterých nalézá obrovský potenciál pro rozvoj lidské bytosti.

Kurátorem výstavy je Petr Vaňous.
Termín výstavy: 21. 3. 2024 – 12. 5. 2024
Vernisáž: středa 20. 3. 2024 v 18.00 hodin