KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA s účastí kurátora výstavy Petra Vaňouse
Petr Nikl MŮRY

 Petr Nikl MŮRY
 
Ústřední obrazový soubor příbramské výstavy z let 2023-2024
zpřítomňuje intuitivní práci Petra Nikla (1960), která využívá kromě
automatismů a korektivů také fyzikální procesy vznikající při používání
zbarvené vody a tuše na papíře. Vznikají obrazce vytvořené
samovolným propíjením tuše, inkoustu a kávy na rýžovém papíru. Ty
mohou svou symetričností evokovat cokoliv, například proslulé
Rorschachovy psychiatrické testy, nebo se zvěcňovat lidskému vědomí
například do podob obrovitého hmyzu. Tvarově nejblíž jim pak mohou
být právě noční motýli – můry. Ty zároveň symbolicky promlouvají o
nejasném vztahu mezi vědomím a nevědomím umělce, o magicky
zpřeházené logice spojené s nocí a spánkem, stejně jako s procesy
posunutého vnímání a cítění, které se osvobozují od totalizujících
konvencí předmětného světa. Niklova tvorba uvolňuje představivost,
imaginaci i procesuální náhodnosti a materiálové improvizace, v kterých
nalézá obrovský potenciál pro rozvoj lidské bytosti. Kurátorem výstavy je
Petr Vaňous.

Po komentované prohlídce autora výstavy Petra Nikla bude následovat hudebně divadelní performance, pro malé i velké diváky. Návštěvníci programu se mohou těšit na nečekané.

Vstupné dospělí 150 Kč nebo v rámci ČLENSTVÍ GFDP vstup ZDARMA.

Ke vstupence na představení Líheň vstup na komentovanou prohlídku zdarma.

Děti, studenti a senioři vstup ZDARMA.