Veřejný prostor cz / Krajina města
Výstava je přenesena na plakátovací plochy v Příbrami, kde bude k vidění do 10. května 2020.

Výstava kvalitních architektonických realizací veřejných prostranství v Čechách a na Moravě za posledních cca 25 let je přenesena do ulic Příbrami.

Na šedesát realizovaných projektů najdete do 10. května na šesti výlepových plochách. Na náměstí T.G. Masaryka, v Jiráskových sadech na autobusové zastávce a před tržnicí, na Dvořákově nábřeží, na autobusové zastávce Milínská a na náměstí 17. Listopadu. Na jednotlivých plakátovacích plochách jsou představeny projekty v kategoriích rekonstrukce historických městských částí, nové veřejné prostory, komplexní přístup k veřejnému prostoru, veřejné parky, umělecká díla ve veřejném prostoru a aktivity.

Uzavřenou výstavu v galerii měl doprovázet bohatý program zahrnující procházky po Příbrami, přednášky a diskuse nad perspektivami veřejného prostoru Příbrami. „Abychom alespoň část zrealizovali, využili jsme pěkné nabídky od Vlasty Ševra z Městského kulturního centra Příbram na online prezentaci a vymysleli diskusi na střeše. Na dnešním Úřadu práce, kontroverzní budově z 80. let minulého století, které se přezdívalo Bílý dům, proběhne 6. května v 17 hodin online vysílaná diskuse v rámci projektu Živák do obýváku.“


Mezi diskutujícími budou stavební historik Michal Profant, profesor dějin architektury a autor výstavy Veřejný prostor.cz – Krajina města Petr Kratochvíl, socioložka Markéta Škodová a architekt města Příbram Jaroslav Malý. Mluvit budou o architektonických úpravách českých měst a o stavební historii a architektonických výzvách ve městě Příbram v diskuzi nazvané Jak by mohla vypadat Příbram.
„Pokud bude formát diskusí fungovat, rádi bychom v něm tom pokračovali pod hlavičkou „Na střeše o architektuře“, dojednáváme teď možnost pokračovat na střeše další výjimečné příbramské architektury – kulturním domě od architekta Václava Hilského“, dodává Freiberg.

Výstava „VEŘEJNÝ PROSTOR CZ / KRAJINA MĚSTA“ představuje vývoj městských veřejných prostorů v České republice po roce 1989. Více než 60 renovovaných nebo nově utvářených náměstí, ulic, parků, ale i uměleckých děl a aktivit ve veřejném prostoru je interpretováno z hlediska jejich fyzické formy, sociálního obsahu i kulturního významu.

Veřejný prostor se v posledních letech dostává na přední místa diskuzí o architektuře. Již se nejedná jen o téma
expertů, ale i široké veřejnosti a politiků. Pravidelná mezinárodní soutěž Evropská cena za městský veřejný
prostor s následnou putovní výstavou vítězných realizací (organizuje ji CCCB v Barceloně a GJF uvedla v ČR již tři
ročníky) ukazuje, že metropole jako Barcelona, Paříž, Kodaň, Lublaň, ale i řada menších evropských měst se věnuje
péči o veřejné městské prostory a o jejich originální a přitom obyvatelné ztvárnění mimořádnou pozornost.


V mnoha směrech lze tento pozitivní obrat shledat i v českých a moravských městech. I u nás můžeme
evidovat snahy o vysvobození městských veřejných prostorů zpod nadvlády automobilové dopravy a jejich
návrat širším sociálním a relaxačním funkcím. Mnohá – především historická – centra měst i venkovských sídel
prošla v posledních dvou dekádách regenerací, jejíž součástí byla i kultivovaná úprava jejich hlavních náměstí
a ulic. K zajímavým počinům je třeba přičíst i méně tradiční formy veřejných prostorů, prostor pro nové formy
sportovních aktivit, za pozornost ale stojí i různé umělecké nebo občanské aktivity, které jsou sice jen dočasné
povahy, ale mohou působit.

Výstava může tedy představit již široké spektrum dobrých realizací a aktivit. Nechce však být jen reprezentativní
přehlídkou pozitivních příkladů. Chce upozornit i na základní problémy, které veřejné prostory našich sídel
ohrožují: jejich otevřenou či plíživou privatizaci a komercionalizaci; zanedbanost mnoha městských prostorů, které nestojí v centru pozornosti nebo patří do sociálně okrajových oblastí; přetrvávající upřednostňování potřeb individuálního automobilismu aj. Výstava by tedy měla skloubit jak propagaci pozitivního vývoje, kterou by bylo možné využít i při reprízách výstavy v zahraničí, tak problémově orientované analýzy, prezentované např. formou videoreportáží nebo fotokolážemi apod.

Na výstavě jsou představeny projekty v těchto kategoriích:
• rekonstrukce historických městských
• nové veřejné prostory
• komplexní přístup k veřejnému prostoru
• veřejné parky
• umělecká díla ve veřejném prostoru
• aktivity

Putovní výstava Veřejný prostor cz / Krajina města měla po premiérách v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze a Galerii architektury v Brně řadu repríz v českých a moravských městech (Humpolec, Karlovy Vary, Znojmo aj..). Na projektu spolupracovaly Ústav dějin umění AV ČR, Galerie Jaroslava Fragnera a Galerie Architektury. Výstavu doprovází česko-anglická publikace s texty Petra Kratochvíla, Pavly Melkové, Dana Merty a Michaely Hečkové. 

Proběhlé akce 

Komentovaná procházka centrem Příbrami s architektem Michalem Profantem. Začátek před hlavním vchodem do Ernestina 8.3 2020.

Koncert Cermaque, 8.3.2020

Doprovodný program byl připravován s A-týmem, sdružením architektů.